TAXI ĐÀI BẮC

TAXI ĐÀI BẮC Đưa đón sân bay. Chuyển đồ ktx. Đưa đón BHP. Gửi đồ các trại. Chạy đường dài Bắc Trung Nam ai cần ib

Cuối tuần ai đi đâu alo e đón nhé. Xe đang rảnh ạ              0️⃣9️⃣1️⃣7️⃣3️⃣5️⃣2️⃣5️⃣8️⃣3️⃣
30/03/2024

Cuối tuần ai đi đâu alo e đón nhé. Xe đang rảnh ạ

0️⃣9️⃣1️⃣7️⃣3️⃣5️⃣2️⃣5️⃣8️⃣3️⃣

29/03/2024

Shulin -> Zhunan

28/03/2024

13h Xe trống Chang hoa đài trung đi Đài bắc. Ai câng ghép gửi đồ ib ạ

27/03/2024

14h
Đài trung đi Đài bắc
Ai ghép hay gửi đồ ib e nha

14/03/2024

Taxi Shulin pv 24/7

07/03/2024

Taxi 24/24

02/03/2024

19h Changhua ngược Đài bắc ai cần alo e đón nhé
0917352583 😘

25/02/2024

Gọi là đón 24/24 bật

24/02/2024

Cuối tuần ai đi đâu alo e đón nha pv 24/24

❤️ 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳- [🚕] Đ𝒖̛𝒂 đ𝒐́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂...
22/02/2024

❤️ 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️
- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳
- [🚕] Đ𝒖̛𝒂 đ𝒐́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂̀𝒊 𝑳𝒐𝒂𝒏
- [🚕] 𝑯𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒖́ 𝒄𝒉𝒐 𝑩𝑯𝑷
- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́, 𝒙𝒆 𝒎𝒂́𝒚, 𝒙𝒆 đ𝒊𝒆̣̂𝒏
- [🚐] Đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐇𝐏 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐥𝐚̀𝐦
- [🚗] 𝐆𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐦🇻🇳🇹🇼
- [🚐] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦
- [🚕] 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧. 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡. 𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦🇻🇳🇹🇼
- 𝑳𝒊𝒏𝒆 𝒊𝒃 : 𝒑𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈𝒅𝒐2001
- SĐT: 0917 253 583

19/02/2024

Taxi Shulin pv 24/24

18/02/2024
❤️ 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳...
17/02/2024

❤️ 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️
- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳
- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳🇹🇼
- [🚐] Đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐇𝐏 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐥𝐚̀𝐦
- [🚗] 𝐆𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐦🇻🇳🇹🇼
- [🚐] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦
- [🚕] 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧. 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡. 𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦🇻🇳🇹🇼
- [𝐱] 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0️⃣9️⃣1️⃣7️⃣3️⃣5️⃣2️⃣5️⃣8️⃣3️⃣

06/02/2024

❤️ 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️
- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳
- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳🇹🇼
- [🚐] Đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐇𝐏 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐥𝐚̀𝐦
- [🚗] 𝐆𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐦🇻🇳🇹🇼
- [🚐] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦
- [🚕] 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧. 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡. 𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦🇻🇳🇹🇼
- [𝐱] 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟏𝟕𝟑𝟓𝟐𝟓𝟖𝟑 📲📲
- [𝐱] 𝐙𝐚𝐥𝐨 : 𝟎𝟗𝟏𝟕𝟑𝟓𝟐𝟓𝟖𝟑
- [𝐱] 𝐋𝐢𝐧𝐞 : https://line.me/ti/p/UXhGooVGSS
- [𝐱] 𝐅𝐛 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100042385666456&mibextid=LQQJ4d

28/01/2024

Đưa đón sân bay 24/7

❤️ 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳...
28/01/2024

❤️ 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️
- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳
- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳🇹🇼
- [🚐] Đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐇𝐏 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐥𝐚̀𝐦
- [🚗] 𝐆𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐦🇻🇳🇹🇼
- [🚐] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦
- [🚕] 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧. 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡. 𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦🇻🇳🇹🇼
- [𝐱] 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0️⃣9️⃣1️⃣7️⃣3️⃣5️⃣2️⃣5️⃣8️⃣3️⃣

27/01/2024

Xe e đang rảnh. Ai đi đâu cần xe alo e đón nha

21/01/2024
24/12/2023

𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️
- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳
- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳🇹🇼
- [🚐] Đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐇𝐏 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐥𝐚̀𝐦
- [🚗] 𝐆𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐦🇻🇳🇹🇼
- [🚐] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦
- [🚕] 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧. 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡. 𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦🇻🇳🇹🇼
- [𝐱] 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0️⃣9️⃣1️⃣7️⃣3️⃣5️⃣2️⃣5️⃣8️⃣3️⃣

𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳🇹🇼-...
22/12/2023

𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́ 𝐑𝐄̉ ❤️
- [🚕] 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧🇻🇳
- [🚚] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐠𝐨́𝐢🇻🇳🇹🇼
- [🚐] Đ𝐮̛𝐚 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐇𝐏 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐥𝐚̀𝐦
- [🚗] 𝐆𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐦🇻🇳🇹🇼
- [🚐] 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦
- [🚕] 𝐔𝐲 𝐭𝐢́𝐧. 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡. 𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦🇻🇳🇹🇼
- [𝐱] 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0️⃣9️⃣1️⃣7️⃣3️⃣5️⃣2️⃣5️⃣8️⃣3️⃣

17/12/2023

Xe e đang rảnh ai đi đâu alo e qua đón nha 🤣🤣

16/12/2023

Ai đi đâu alo e qua đón nào

Sáng mai thứ 7 15/12 Đài Bắc xuôi Cao Hùng xe trống ai tiện chuyến hay gửi gắm gì kết nối với e nhéAlo 0917352583
15/12/2023

Sáng mai thứ 7 15/12 Đài Bắc xuôi Cao Hùng xe trống ai tiện chuyến hay gửi gắm gì kết nối với e nhé

Alo 0917352583

07/12/2023

Xe e đag rảnh ai cần alo e đón nha

Address

Taipei
238

Telephone

+886917352583

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TAXI ĐÀI BẮC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to TAXI ĐÀI BẮC:

Videos

Share

Category


Other Taxis in Taipei

Show All